Praznjenje greznice je lahko okolju nevarno

Posted by

Zakonodaja precej natančno in strogo ureja praznjenje greznice, saj je v preteklosti prihajalo do primerov, ko so občani za to delo najeli kar bližnjega kmeta, ta pa je vsebino greznice uporabil za gnojenje svojega polja ali njive. Takšno ravnanje se zdi ekološko zavednim seveda nepojmljivo – in prav je tako. Odpadne vode iz gospodinjstva, ki vsebujejo fekalije, kemikalije in seveda celo množico organizmov, ki nam niso ravno pri srcu, so za okolje pravi strup. Če se z njimi gnoji polje, je to polje dejansko okuženo, z njim pa tudi poljščine, ki rastejo na njem, oziroma meso in mleko živali, ki jih krmijo s krmo s tega polja. Še precej huje je, če tako neetično in neekološko uporabljena vsebina greznice prodre do podtalnice ter s tem okuži pitno vodo, kar se je v preteklosti že pogosto dogajalo.
Prav zaradi takšnih primerov so zakoni že nekaj let zaostreni in določajo, da za praznjenje greznice (http://www.komunala-mezan.si) lahko skrbi zgolj licencirano podjetje. Komunalna podjetja, tako javna kot zasebna, ki to storitev ponujajo, greznico izpraznijo in očistijo, vsebino pa prepeljejo na čistilno napravo, kjer se poskrbi za izpraznitev rezervoarja ter primerno predelavo oziroma primerno razgradnjo »odplak«.
Kakšno nevarnost lahko za okolje predstavlja neprimerno praznjenje greznice pa se na srečo ne zavedajo zgolj naše občine in država, temveč tudi Evropska unija.

praznjenje-greznic

Ta že leta pomaga pri sofinanciranju izgradnje čistilnih naprav, ki skrbijo za vse odpadne vode iz gospodinjstev, pa tudi iz industrije, prav tako pa je pod njeno direktivo prišlo do sprejetja odločitve, da se dandanes greznic ne gradi več. Tiste stanovanjske hiše, ki niso priključene na kanalizacijo in s tem na mestno čistilno napravo (kamor se odvaža tudi vsebina greznic iz starejših hiš, ki greznice še imajo), morajo poskrbeti za malo čistilno napravo. Male čistilne naprave ravno tako nadzoruje za to pooblaščeno komunalno podjetje, ki je odgovorno za nadzor in izvajanje zakonodaje v praksi, prav tako pa lahko ob kršitvah poskrbi za prijavo kršiteljev.

Če je tudi vaša hiša med tistimi, pri katerih ni poskrbljeno za kanalizacijo in imate zato greznico, se vsekakor priporoča, da ob priložnosti premislite, ali se ne bi tudi sami odločili, da jo zamenjate z malo čistilno napravo – še zlasti, če je greznica že stara in tako že sicer predstavlja potencialno nevarnost za okolje.

Članki iz iste kategorije: