Kadrovsko in pravno svetovanje

Zaposlovanje tujcev s pomočjo kadrovskega svetovanja

Posted by

Zaposlovanje tujcev je aktualna tema za 45 % podjetij v Sloveniji. Veliko podjetij v Sloveniji se sooča z neuspešnim iskanjem kadra. Če želite izvedeti, na kakšne načine lahko zaposlite tuje kadre v vašem podjetju v Sloveniji, smo za vas pripravili poučen članek. Če se zaposlovanja tujih državljanov lotevate prvič, bi bilo mogoče pametno razmisliti o pomoči svetovanja izkušenih kadrovnikov.

Tujih državljanov, ki imajo prost dostop do trga dela in so tako izenačeni s slovenskimi državljani, ki jih lahko neposredno zaposlite v svojem podjetju, je zanemarljivo malo. Za večino tujih delavcev morajo delodajalci pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo. Za državljane Bosne in Hercegovine ter Srbije morajo pridobiti delovno dovoljenje. Pridobitev modre karte EU je možna tudi za visokokvalificirane tuje delavce, vendar so najbolj iskani kadri v Sloveniji deficitarni poklici.

Zaradi vse večjih migracij se s kadrovsko stisko soočajo tudi delodajalci v Sloveniji. Zato postaja zaposlovanje tujcev vse bolj pomembno. 

Za zaposlovanje tujcev je potrebno soglasje Zavoda za zaposlovanje

Zavod za zaposlovanje ocenjuje, da je v Sloveniji več kot 11 % delovno aktivnih tujih državljanov. S povečanjem zaposlovanja tujcev se povečujejo tudi inšpekcijski nadzori podjetij. Inšpektorji pazijo na pravilno urejenost dokumentacije v skladu z zakonodajo. Če ugotovijo kršitve, lahko naložijo tudi visoke globe. V nekaterih primerih lahko izrečejo prepoved začasne zaposlitve tujcev v podjetju, ki je storilo prekršek.

Odgovori na vsa vprašanja, na katera boste naleteli pri kadrovskem svetovanju.

Zato je pomembno, da kot delodajalec, ki potrebuje tujo delovno silo v podjetju, veste, kam se lahko obrnete po strokovno pomoč pri svetovanju na tem področju ali pri pripravi dokumentacije oziroma vodenju celotnega procesa. Pri teh zagatah vam lahko uspešno pomaga kadrovsko svetovanje.

Aktivno poslovanje podjetja – osnovni pogoj pri zaposlovanju tujcev

Delodajalec, katerega cilj je zaposliti tuje kadre, mora najprej izpolnjevati osnovni pogoj. Dokazati morajo aktivno poslovanje podjetja. To lahko stori na enega od treh načinov:

pravno svetovanje podjetnikom
Pravno svetovanje podjetnikom, ki želijo v Sloveniji zaposliti tuje državljane, nudi celovito obravnavo pri zaposlovanju tujcev.
  • Podjetje zaposluje vsaj enega državljana EU ali državljana druge države izven EU, ki pa ima status stalnega prebivališča v Sloveniji. Ta oseba mora biti zaposlena za polni delovni čas najmanj 6 mesecev pred oddajo vloge za tuje osebje.
  • Izkazovanje prihodkov podjetja najmanj 10.000 EUR vsak mesec neprekinjeno zadnjih 6 mesecev pred oddajo vloge

Preberite več: Zaposlovanje tujcev s pomočjo kadrovskega svetovanja

Članki iz iste kategorije: