Učinkovito čiščenje odpadnih voda

Posted by

Odpadne vode nastajajo tako v gospodinjstvu kot tudi drugje, v njih pa se nahajajo različne odpadne snovi, ki lahko bolj ali manj onesnažujejo podtalnico in okolje, zato je treba skrbeti za čiščenje odpadnih voda. Takšno čiščenje izvajajo komunalna podjetja.ucinkovito-ciscenje-odpadnih-voda

Vrste odpadnih voda

Čiščenje odpadnih voda je dejavnost komunalnih podjetij, ki ločijo:
– odpadne vode iz gospodinjstva (odtoki, stranišče, pralni in pomivalni stroj …)
– druge komunalne odpadne vode (stranišča in odtoki v javnih stavbah, podjetjih itd.)
– odpadne vode iz industrijskih obratov
– odpadne vode, ki nastajajo v kmetijstvu
– izcedne odpadne vode (nastajajo na primer na deponijah in različnih odlagališčih odpadkov)
– padavine, ki onesnažene z različnim materialom (blato, listje, kamenje …) prodrejo v kanalizacijsko omrežje

Zakaj je treba odpadno vodo čistiti?

V odpadni vodi se nabira različna umazanija, v njej so prisotna tudi različna čistila, detergenti, mila, ki jih uporabljamo vsak dan v gospodinjstvu, tudi ostanki olj prodrejo vanjo, čeprav jih večji del odlijemo v posebno posodo in odnesemo v zbirni center, saj olja veljajo za nevarne odpadke. Hkrati pa se v odpadni vodi znajdejo tudi ostanki hrane, blato, urin, različni trdi delci, lasje, pralni praški, pesek in še marsikaj drugega, kar ne sme zaiti v podtalnico ali v okolje, saj lahko pride do onesnaženja.

Za to, da do tega ne pride, je odgovoren vsak lastnik objekta, pri tem pa mu lahko pomagajo komunalna podjetja, ki skrbijo za čiščenje odpadnih voda na za okolje prijazen in tudi varen način. Za to poskrbijo tako imenovane male čistilne naprave, pa tudi druge vrste čistilnih naprav, ki preprečuje, da bi se odpadne vode iz kanalizacijskega omrežja kar onesnažene in neprečiščene stekale v reke, jezera, morje.

Za čiščenje odpadnih voda pa v tistih gospodinjstvih, ki nimajo priključka na kanalizacijski sistem ali kakršne koli druge vrste čistilne naprave, lahko poskrbijo komunalna podjetja, ki poskrbijo tudi za odvoz odpadnih voda, nato pa te tudi temeljito očistijo. Tako poskrbijo za to, da podtalnica ostane čista, prav tako pa s tem ohranjajo tudi čiste druge vodne vire, kar je zelo pomembno – čista voda je namreč preveč dragocena, da bi jo onesnaževali ali z njo delali malomarno. In prav to je tudi tisti glavni razlog, da je treba skrbeti za čiščenje odpadnih pa tudi vseh drugih voda.

Članki iz iste kategorije: