poliglot sodno prevanje

Sodno prevajanje poskrbi za vse

Posted by

Ločimo dve vrsti prevajanja, klasično prevajanje in sodno overjeno prevajanje. Kar se tiče skrbi, katero prevajanje bo bolje opravljeno v smislu zanesljivosti prevoda, ste lahko veliko bolj prepričani, da je boljša izbira sodno prevajanje, saj v tem primeru tolmač garantira za ustreznost prevoda, kar nenazadnje napiše tudi v izjavi, ki jo priloži svojemu prevodu. To izjavo potem zveže skupaj z izvirnim dokumentom in prevodom z notarsko vrvico, kar pomeni, da je njegov prevod končni in ne rabite nikjer več dokazovati, da je uraden, pravilen ipd. V kolikor pa sodno prevajanje vključuje napake, pa je tako ali tako tolmač odgovoren za napake. Z drugimi besedami, vi samo priskrbite za original ali pa overjeno fotokopijo originala, potem se sodno prevajanje začne in ko je končano, lahko prevod predložite kateremu koli organu, ne potrebujete nobenega odvetnika oz. notarja, ki vam bo vzel ogromno denarja.

Sodno prevajanje ne vključuje lekture

Večinoma fizične osebe potrebujejo sodno prevajanje kakšnih spričeval, rojstnih listov, diplom oz. podobnih potrdil, kjer se zaradi dolžine besedila kakšne napake, ki bi vplivale na slabše razumevanje besedila, skoraj da težko prikradejo. Ko pa ima kdo, to je predvsem podjetje, za sodno prevajanje daljša besedila, pogodbe, dopise, učne načrte, akte o novih programih in podobnem, ko je besedilo hitro dolgo tudi več deset strani, pa se pravopisne in druge napake hitro pojavijo. Vendar pa se zavedajte, da sodno prevajanje ne vključuje lekture in jo dobite le v primeru, da jo posebej naročite.

poliglot sodno prevanje

Sodni prevodi dražje tudi za več kot 10 %

Cene se za klasično prevajanje in sodno prevajanje kar precej razlikujejo, lahko tudi nekaj 10 %, nič nenavadnega pa ni tudi, če se razlikuje za več kot 50 %. Res ugodne cene ima za določene jezike Poliglot – njihova spletna stran, kjer si cene lahko pogledate http://www.poliglot.si/, hkrati pa tudi lahko pri pregledu cenika opazite, da Poliglot sodno prevajanje nima dražje od klasičnih prevodov za 50 % ali pa še več odstotkov, tako da se njih splača kontaktirati, ko in če boste prevode potrebovali.

Članki iz iste kategorije: