Naročite čiščenje odpadnih voda

Posted by

Odpadne vode vsebujejo fekalije, ostanke čistil in druge nečistoče, s katerimi lahko resno onesnažimo okolje ali podtalnico. Zato je treba z odpadnimi vodami ustrezno ravnati oziroma je treba poskrbeti za ustrezno čiščenje odpadnih voda.

Hitra in učinkovita storitev

Komunala-mezan.si se ukvarja z različnimi komunalnimi dejavnostmi, med katerimi so:

  • čiščenje odpadnih voda
  • čiščenje in praznjenje greznic
  • saniranje greznic
  • odkrivanje virov puščanja na ceveh
  • odvoz odpadnih voda
  • pregled kanalizacijskih cevi s kamero
  • preverjanje ustreznosti kanalizacijskega sistema oziroma greznice
  • postavljanje malih čistilnih naprav
  • sanacija kanalizacije
  • izdelava priključkov za kanalizacijo

Če potrebujete karkoli od naštetega, nas pokličite in poskrbeli bomo za hitro in učinkovito komunalno storitev!

Pomoč v nujnih primerih

Prav tako lahko poskrbimo za pomoč takrat, ko je treba ukrepati v najkrajšem možnem času, saj sicer lahko pride do onesnaženja z odpadno vodo ali pa je že prišlo do njenega razlitja. Če ugotovite, da vam greznica pušča oziroma ste opazili druge znake, da je z njo nekaj narobe, nas čim prej kontaktirajte!

V takšnih primerih je namreč treba čim prej ukrepati, zato ne odlašajte s klicem, saj bodo težave tako postale le še večje in jih bo težje sanirati!

Svetovanje o ravnanju z odpadnimi vodami

V primeru, da imate kakršno koli vprašanje glede ravnanja z odpadnimi vodami, nas prav tako lahko pokličete in potrudili se bomo, da boste izvedeli vse, kar vas zanima. Predstavili vam bomo različne možnosti za zbiranje odpadnih voda v gospodinjstvih, industrijskih, gostinskih in drugih obratih ter vam razložili, katera možnost bi bila najbolj ustrezna za vas.

Če vas zanima karkoli o greznicah ali o tem, kako jih lahko predelate v zbiralnik za vodo, nas pokličite! Enako pa velja v primeru, da vas zanima karkoli o malih čistilnih napravah, njihovi izbiri in uporabi. Za vas lahko uredimo tudi priklop na kanalizacijo oziroma izdelamo priključek tako pri obstoječih gradnjah kot pri novogradnjah.

Trudimo se za celostno in kakovostno opravljeno storitev, predvsem pa zato, da smo našim strankam vedno na voljo za svetovanje in pomoč! V kolikor imate kakršno koli vprašanje s komunalnega področja ali pa potrebujete kakšno komunalno storitev, smo torej na voljo tudi vam!

Članki iz iste kategorije: